Herefordshire Food Charter. Healthy food for people, place and planet

1From Ecological Land Co-op:

Farm with us on the Gower peninsula

We are looking for landworkers to take on a One Planet Development (OPD) plot at our Furzehill site on the Gower Peninsula. Furzehill is home to the Rowan Tree, the first One Planet Development smallholding in Swansea, as well as Cae Tan, a well known Community Supported Agriculture (CSA) business.

The available OPD plot is 5.5 acres and comes with access track, off-grid electricity for domestic use, a communal barn and a water supply. Successful stewards will be able to apply for OPD with the support of Ecological Land Cooperative's Planning Manager.

Fferm gyda ni ar benrhyn Gŵyr

Rydym yn chwilio am weithwyr tir i gymryd llain Datblygiad Un Blaned (DUP) ar ein safle Furzehill ar Benrhyn Gŵyr. Mae Furzehill yn gartref i’r y Rowan Tree, y tyddyn Datblygiad Un Blaned cyntaf yn Abertawe, yn ogystal â Cae Tan, busnes Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned adnabyddus. Mae'r llain DUP sydd ar gael yn 5.5 erw ac yn dod â thrac mynediad, trydan oddi ar y grid at ddefnydd domestig, ysgubor gymunedol, a chyflenwad dŵr. Bydd stiwardiaid llwyddiannus ar gyfer y llain yn gallu gwneud cais am DUP gyda chefnogaeth Rheolwr Cynllunio Cwmni Cydweithredol Tir Ecolegol.

 

More in the Ecological Land Co-op Newsletter

https://ecologicalland.coop/newsletters/spring-news-from-the-ecological-land-cooperative-april-2024


Who we Are

The Herefordshire Food Charter is an initiative of the Herefordshire Food Alliance, a network of individuals and organisations from across the county involved in local, community and sustainable food action.

The Alliance is a member of the national Sustainable Food Places network and is co-ordinated by New Leaf Sustainable Development with support from Herefordshire Council and Sustainable Food Places.

logo herefordshire sustainable food network member   logo herefordshire new leaf sustainable development logo herefordshire council